Shopping cart

Fri, 2016-09-30 19:30
Sálvese ud. mismo

SÁLVESE UD. MISMO és una exposició sobre Jack Chick, el mes gran EDITOR INDEPENDENT (TM) de còmics del món (o això diu ell).
Durant els últims 46 anys Jack ha distribuït pel món 400 milions...