Shopping cart

Fri, 2015-01-23 19:00
Firmas complacientes con Xavier Águeda

Ladies and gentlemen, el divendres 23 gener 2015 a les 19h, l'autor de "Una amante complaciente" mourà el seu gran cul fins a la llibreria Fatbottom Books i es prestarà signar llibres i dibuixar...