Shopping cart

Fri, 2015-01-30 19:00
Teme a los lugares sin alma

"Teme a los lugares sin alma" s'endinsa, sense por, a aquests llocs
Boscos envaïts per fantasmes de hotdogs gegants, carrers il·luminats per fluorescents de forme fal·liques, centres...