Shopping cart

Fri, 2023-11-24 19:00
Noche de Fragmentitos

Exposició de dibuixos originals, acompanyats d´un nou fanzine imprès en risografia a Màquina Total.
Nascut a Vigo el 1989, Andrés Magán surt de Belles Arts i compagina la il·lustració i el...