Risografia Ben Sanair

Máquina Total

29 x 33 cm
risografia 2 colors

art format: not framed
5,00€