VIP

Medalariso

Poster A3
risografia, 2 colors
signat i numerat, edició de 50 ex.

art format: not framed
4,00€