This is the New Order

Self-publisher

Serigrafiat a mà per l'autor
35x27 en un paper de 50x35 cm.
Signat i numerat.

art format: sense marc
20,00€