Échos

Fidèle editions / · mut

Marìa Medem ha elaborat un llibre silenciós i poètic que explora els temes de l'aigua, la reflexió i el tacte en una alternança de pàgines complexes a quatre colors i pàgines monocromes amb una línia fràgil i espontània. Les pàgines estan fetes de seqüències descompostes i moments suspesos, deixant evolucionar els seus personatges en grans espais àrids i malenconiosos. Tercera edició, desembre 2021, 19×26,5 cm - 74 pàgines. Munken Pure Rough 120 g

format: rústica / pàgines: 74
24,00€