Grrad

Strane Dizioni / · mut

100% serigrafiat / enquadernat a mà
12 pàgines en acordió / 3 colors
300 còpies numerades
Mida 15,5 x 24 cm / longitud 186 cm

format: acordió / pàgines: 12
20,00€