Mundo Kaki

Lazer Cão / · español · français

Primera edició de 200 exemplars, 2022.
16 pàgines + coberta amb solapa, impresa en risografia, 5 colors.
13,5 x 18,5 cm

format: grapa / pàgines: 16
10,00€