Propagation and Seed Dispercal of Human/Plant-Hybrids on 625B

Decadence Comics / · mut

Estudi de la distribució de llavors en un entorn complex i desafiant
Originalment imprès a l'antologia Mould Map # 3 publicat per landfill editions el 2014
A4 còmic imprès en risografia en negre, vermell i groc sobre paper d'ivori
1a edició de 500

format: grapa / pàgines: 16
12,00€