Rest in Paint. issue one

Self-publisher / · mut

A4
imprès en risografia
edició de 100. signats i numerats

format: grapa / pàgines: 28
14,00€