Carrito

Mondo Monster

Póster serigrafiat 70x100cm
paper fedrigoni 260 gm, 50 ex. 3 colors

art format: not framed
60,00€