Shopping cart

Guia de ciutadans anònims

Edicions La Campana / · català

La sensibilitat més pictòrica de Cesc, a partir de dibuixos i pintures de persones, juntament amb l’evident capacitat de Josep M. Espinàs per formular intensos aforismes i la sabiduria espaial i gràfica de Ricard Giralt Miracle, coincideixen per primera vegada en la producció d’un llibre.
Guia de ciutadans anònims és una visió plàstica i literària d’excepcional qualitat, original i suggestiva, sobre la condició humana.

book format: paperback / pages: 144
23,90€