Shopping cart

Moixama + Ovidi Twins

Ovidi Twins
Fri, 2011-05-20 20:00 - Thu, 2011-06-02 22:00
Fatbottom

Ovidi Twins i Moixama feia temps que anaven de la mà... Després d'anar a cabotaes durant molts anys s'han fusionat en una unió perfecta: El número 10 de la revista Moixama, en format llibre i tapa dura, està dedicada exclusivament als Ovidi Twins i al seu nou cd Montgòlia.
Els Ovidis ens fan l'honor de venir, en lícita representació de Moixama i d'ells mateixos, per a cantar-nos i homenatjar aquesta publicació amb tants anys d'història al darrera.

fatbottom, salvà 19, barcelona
see map