Shopping cart

Presentació de la revista "Forn de Calç"

varis autors
Fri, 2021-06-04 19:00 - 21:00
Fatbottom

A new comics magazine
Forn de Calç is a comics magazine written in catalan
curated by Marc charles and published in Extinció Edicions
With : Alexis Nolla, Andrés Magan, Berta Cusó, Cristian Robles, Gabri Molist, Genie Espinosa, Laura García, Lorena Rivega, Mar Mascaró, Nadia Hafid, Pep Brocal, Peter Jojaio and Sergi Puyol